Foto: Göran Ekström

Västerbo Jaktmark

Småviltsjakt

Jägareförbundet Gävleborg erbjuder kretsarna i länet småviltsjakt på Västerbo jaktklubbs marker belägna ca 3 mil söder om Gävle

Dagkort finnes om man vill anordna något där i kretsen.

Ungdomsverksamhet prioriteras.

Kontakta Jörgen Linander för mer info.

070-2030503

jorgen.linander@jagareforbundetgavleborg.se

Senast uppdaterad den 02 maj